.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Tóc phát triển màu

PRODUCTS N°: 5
COLOR SYNC Activator - MATRIX

COLOR SYNC Activator
MATRIX

Kem ổn định trong 9 khối lượng được tạo ra đặc biệt cho các hỗn hợp với màu Sync. phương pháp sử dụng : hỗn hợp theo tỉ lệ 1:1 với ...

Kem ổn định trong 9 khối lượng được tạo ra đặc biệt cho các hỗn hợp với màu Sync. phương pháp sử dụng : hỗn hợp theo tỉ lệ 1:1 với bóng mong muốn Màu Sync hộp : 1000 ml chai ...
Logic LUMINOUS KEM làm sáng - MATRIX

Logic LUMINOUS KEM làm sáng
MATRIX

kem oxy hóa cụ thể để pha trộn với destaining logic Luminous kem làm sáng. Có sẵn trong 3 công thức :. 20, 30 và 40 khối lượng hộp : 1000 ml chai ...

kem oxy hóa cụ thể để pha trộn với destaining logic Luminous kem làm sáng. Có sẵn trong 3 công thức :. 20, 30 và 40 khối lượng hộp : 1000 ml chai ...

X

privacy